STEM udruga za popularni STEM

Nositelj projekta: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Partneri: Grad Pula – Pola, Matematičko društvo “Istra”, Društvo robotičara Istre, Zajednica zehničke kulture, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o., MOC Pula (Morski obrazovni centar Pula)
Davatelj financijske potpore: Europski socijalni fond
Ukupna vrijednost projekta: 2.462.021,59 kn
Ukupna sredstva za Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva: 291.853,11 kn
Trajanje projekta: 29.06.2021. – 29.06.2023.
Lokacija: Hrvatska, Istra

Povezivanjem civilnog sa znanstvenim i javnim sektorom u zajedničkom cilju popularizacije STEMa stvoriti ćemo dobre preduvjete za daljnje zajedničke suradnje i nove programe. Uređenjem “Znanstvenog vrta” urediti će se zanimljiv prostor u centru grada Pule koji će uz vođene radionice za djecu i mlade, nuditi i društvene sadržaje za širu populaciju a sve sa ciljem popularizacije STEMa.

Nizom edukacija i predavanja za edukatore, kao i nabavkom nove opreme, doprinijeti će se kvalitetnijoj provedbi radionica za djecu i mlade koje nude organizacije civilnoga društva. Dakle, cilj projekta je unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva (5) za provedbu programa u području popularizacije STEM-a.

Znanost i tehnologija temelj su razvoja i napretka suvremenih država. Tehnološki napredak utječe na razvoj novih zanimanja za koja ne postoje adekvatno educirani kadrovi te je činjenica da je današnji obrazovni sustav koncipiran na način da educira djecu za zanimanja koja u narednih 15 godina više neće postojati. Važno je djecu i mlade naučiti da kritički promišljaju te da na inovativan i interdisciplinaran način pristupaju rješavanju problema. Prema rezultatima OECD-ovog istraživanja PISA za 2018. godinu, hrvatski učenici ostvarili su ispodprosječne rezultate u sva tri područja (čitalačko, matematičko, prirodoslovno). Razlog tome leži u činjenici da je na nacionalnoj razini ograničena mogućnost izvođenja praktične nastave, posebno u području popularizacije prirodnih predmeta poput kemije, fizike i biologije. Kruto učenje iz literature djeci i mladima više nije zanimljivo.

Svakako je veliki izazov za svakog edukatora, svoje predavanje koncipirati na zanimljiv i inovativan način koji će kod djece potaknuti lakše shvaćanje pojedinih (kompleksnijih) tema. Organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u popularizaciji znanosti obzirom da, u odnosu na odgojno-obrazovne ustanove, imaju veću slobodu kreiranja sadržaja sukladno interesima i potrebama djece i mladih te opće populacije građana. S druge strane, sukladno Nacrtu Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2018. godini, za projekte i programe popularizacije znanosti izdvojilo se tek 0,19% ukupnog iznosa potpore projektima u području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Kao jedan od razloga tome jest nedovoljna kapacitiranost udruga koje se bave znanošću za osiguranje financijskih sredstava za redovno funkcioniranje udruga i provedbu aktivnosti iz domene popularizacije znanosti. Naime, funkcioniranje i nesmetano djelovanje takvih udruga važno je kako bi se, obzirom na nužnost razvoja STEM vještina, programi popularizacije znanosti kontinuirano provodili. Kako je navedeno u dokumentu Europske komisije „Promišljanje o strategiji obrazovanja – komunikacija Europske komisije“ velika je potražnja za kvalificiranom radnom snagom u sektorima koji se intenzivno bave tehnologijom i istraživanjem, a u skladu s tim velika je potražnja za vještinama iz područja znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike.

Sukladno tome, moraju se uložiti veći napori kako bi se STEM istaknuo kao atraktivno područje obrazovanja. U tu svrhu, kroz ovaj projekt planira se educirati i ojačati OCD-a za provedbu programa u području popularizacije STEM-a što će doprinijeti ostvarenju općeg cilja natječaja: jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. U sklopu projektnih aktivnosti kroz set edukacija za edukatore iz STEM udruga, edukatori će usvojiti vještine i znanja kako bi djecu i mlade na zanimljiv i inovativan način educirali o prirodnim fenomenima i prirodi u cjelini ali i o kritičnom promišljanju i istraživanju sa naglaskom na pandemije.

Također, cilj je educirati udruge i ojačati njihove kapacitete za osiguranje financijskih sredstava za buduće djelovanje, povećati kompetencije njihova managementa za brendiranja udruge i komunikacije s medijima što u konačnici jamči kontinuiranost projektnih aktivnosti. Ovim projektom obuhvaćen je čitav niz partnera različitih područja djelovanja: robotika, matematika, tehnička kultura, znanost o moru. U cilju popularizacije STEM-a kod djece i mladih planira se organizirati niz različitih radionica za djecu i mlade, kroz višednevne radionice o pojedinim STEM područjima (o moru, o matematici, meteorologiji, robotici, tehnici ili pak kemijskim i biološkim procesima). Kroz “FabLab” naučiti će se primjena raznih modernih strojeva, recikliranja ili re-uporabe plastike i drugih predmeta. Ovaj niz aktivnosti usmjeren djeci i mladima utjecat će na povećanje interesa za eventualno profesionalno bavljenje znanošću u budućnosti. Navedeno će doprinijeti ostvarenju inicijative Europske unije navedene u Strategiji Europa 2020 „Unija inovacija“ u sklopu koje države članice moraju osigurati dovoljan broj diplomiranih znanstvenika, matematičara i inženjera te usmjeriti nastavne planove i programe na kreativnost, inovacije i poduzetništvo.

Sinergijom partnera, u sklopu projekta planira se osmisliti i razraditi inovativni model pristupa djeci predškolske dobi u približavanju znanosti, koji će i nakon završetka projekta poslužiti odgojiteljima u provedbi aktivnosti popularizacije STEM-a. Kako bi se znanost popularizirala i među ostalim građanima, provesti će se niz različitih događaja u prostorima partnerskih organizacija, ali i diljem Istre, no najznačajniji dio ovog projekta svakako je zajednička izrada koncepta i osmišljavanje “Znanstvenog vrta”, te nakon opremanja i stavljanja u funkciju, provedba različitih društvenih sadržaja kako bi taj prostor uz Centar za popularizaciju znanosti i inovacija IŽ koji već postoji pored, zaživio za širu zajednicu.

Za više informacija kontaktirati: Helga Možé ([email protected]) ili Valentina Žgomba ([email protected])