Stručni skupovi iz robotike

Poštovani,

Hrvatski robotički savez (HROBOS) organizira četiri stručna skupa za sve zainteresirane koji se žele baviti robotikom.

Teme i termini stručnih skupova su :

  1. ARDUINO mikrokontroler (početni tečaj) – ponedjeljak 02.12.2019.godine od 09:00 sati – trajanje 8 sati – voditelj Dragan Pantić
  2. 3D ispis  (početni tečaj) – srijeda 11.12.2019.godine od 09:00 sati – trajanje 8 sati – voditelj Dragan Radovanović
  3. Raspberry Pi, Python i Node-RED programski alat za Internet of Things – četvrtak 19.12.2019.godine od 09:00 sati – trajanje 8 sati – voditelj Željko Krnjajić
  4. Raspberry Pi robot s kamerom i senzorom linije i Računalni vid s računalom nVIDIA Jetson Nano – petak 20.12.2019.godine od 09:00 sati – trajanje 8 sati – voditelj Željko Krnjajić

     

Stručni skupovi će se održati u Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, Rizzijeva 40, 52100 Pula  u Centru za praktičnu robotiku Pula.

Predložene teme i ostali podaci za stručne skupove su u privitku. Svi zainteresirani se mogu prijaviti na jedan ili više stručnih skupova popunjavanjem odgovarajuće prijavnice. Za svaki stručni skup je posebna prijavnica koju treba popuniti (prijavnice su u privitcima).

Nakon završenog tečaja polaznici će dobiti potvrdu.

Molio bih Vas da obavijestite vaše zaposlenike o navedenim stručnim skupovima i omogućite dolazak zainteresiranim osobama.

Svu potrebnu opremu za edukaciju osiguravaju organizatori. Polaznici koji to žele mogu donijeti svoj laptop na kojem će raditi.

Srdačan pozdrav.

 

Predsjednik Društva za robotiku Istra

Dragan Pantić, dipl.ing.elteh.

Mob:  098 182 8585

 

Prijavnica za stručni skup – ARDUINO mikrokontroler – poćetni tečaj – 02-12-2019

Prijavnica za stručni skup – 3D ispis 11-12-2019

Prijavnica za stručni skup – Raspberry Pi, Python i Node-RED progamski alat za Internet of Things – 19-12-2019

Prijavnica za stručni skup – Raspberry Pi robot s kamerom i računalni vid – 20-12-2019