Stručni skup Pula – ARDUINO mikrokontroler (početni tečaj) – 2. i 3.11.2021.godine

Poštovani,

U sklopu Državne škole robotike ove godine će biti održan stručni skup za ARDUINO mikrokontroler (početni tečaj). Na stručnom skupu nastavnici će sami praktično odraditi set osnovnih vježbi za ARDUINO mikrokontroler i jedan set vježbi sa raznim senzorima, te neke zadatke sa natjecanja mladih tehničara u kategoriji automatika. 

Cilj stručnog skupa je da budući mentori steknu osnovna znanja iz ARDUINO mikrokontrolera kako bi mogli u svojim sredinama pokrenuti grupe za rad sa ARDUINO mikrokontrolerima i kako bi mogli pripremati učenike za NMT u kategoriji automatika. Znanja koja će steći, polaznici će moći koristiti i u redovnoj nastavi iz tehničke kulture, programiranja, primjene mikrokontrolera, informatike, robotike, senzorike, automatike, strojarstva i drugih tehničkih predmeta.

             Za realizaciju ovog cilja planiran je dvodnevni stručni skup u trajanju od 16 sati i to 02. i 03.11.2021.godine od 09:00 sati. Plan rada stručnog skupa je u privitku.

Stručni skup će se održati u Industrijsko-obrtničkoj školi Pula, Rizzijeva 40, 52100 Pula  u Centru za praktičnu robotiku Pula.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti na stručni skup popunjavanjem prijavnice koja je u privitku. 

Svu potrebnu opremu za edukaciju osigurava organizator. 

Srdačan pozdrav.

Predsjednik Društva za robotiku Istra

Dragan Pantić, dipl.ing.elteh.